Werk

Vanuit de overheid is wordt er al een goede hoeveelheid zekerheid gegeven, maar ook dan kun je er naar verloop van tijd op achteruit gaan. Als er onregelmatigheden voordoen in je werk of inkomen zijn er verschillende verzekeringen die je kunnen opvangen. Het verminderen van het inkomen is voor velen een enorm probleem. Wanneer het inkomen vermindert dient het uitgavenpatroon hierop aangepast te worden.  

Zekerheid biedt rust

Niet iedereen staat er bij stil, maar het inkomen staat centraal in je leven. Een grootdeel van je levenswijze is afkomstig van de hoeveelheid inkomen die te besteden hebt. Het start al met alle opleidingen en cursussen die je in je jonge jaren volgt. Misschien vul je deze opleidingen later nog aan met een thuisstudie (tip: bekijk dit overzicht van thuisstudies). Dit bepaald echter voor de meeste mensen het inkomen. Wanneer je er zeker van bent dat het inkomen stabiel zal blijven kom je tot rust. Je weet waar je op kunt rekenen en kunt uitgavenplannen en toekomstplannen maken. Verschillende verzekeringen kunnen een stabiel inkomen realiseren. Uiteraard heeft dat wel een kostenplaatje.

Premie

Om ervoor te zorgen dat je beroep kunt doen op een verzekering die het inkomensverlies dekt, zal er premie betaald moeten worden. Deze premie kan verschillen op basis van : de aanbieder, eigen risico, dekking en risico factor. Een hoe aannemelijker het is dat je aanspraak kunt doen op een verzekering, hoe duurder de premie zal zijn. Een premie kun je dus gedeeltelijk naar budget inrichten. Goed vergelijken van aanbieders kan echter al veel schelen, een duurdere premie biedt geen garantie voor betere dekking.

Verschillende soorten verzekeringen

Er zijn verschillende situaties, waarin het inkomen kan dalen. Voorbeelden hiervan zijn: ontslag, pensioen of arbeidsongeschiktheid. Ieder van deze situaties kent zijn eigen soort verzekering. Zo kun je een Wia-hiaat verzekering afsluiten. In geval van arbeidsongeschiktheid zul je na een periode slechts een deel van je vorige inkomen uitgekeerd krijgen. Een Wia-hiaat verzekering vult dit bedrag aan tot het laatst verdiende loon, zodat de inkomsten niet terugvallen.