Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering die je verzekert tegen schade door brand, storm, diefstal of water van je inboedel. Je hele huisraad kun je  middels een inboedelverzekering dus in één keer indekken tegen schade of diefstal. Daarom is een inboedelverzekering ook voor studenten heel interessant. Ook kleine huisdieren, fietsen, bromfietsen, aanhangwagens en tuinaanleg vallen binnen de inboedelverzekering.

Hoe wordt de hoogte van een inboedelverzekering bepaald?

De hoogte van de premie van de inboedelverzekering is afhankelijk van de hoogte van de dekking die je zelf aangeeft. De hoogte van deze dekking is afhankelijk van de nieuwwaarde van je inboedel. Bij een inboedelverzekering ben je doorgaans verzekerd voor de dagwaarde van de producten. Alleen wanneer de waarde van de inboedel nog boven de 40% van de nieuwwaarde ligt wordt vaak de nieuwwaarde uitgekeerd. De waarde van de inboedel kun je ook door iemand anders laten bepalen. De kosten van de inboedelverzekering kun je dus in zekere mate zelf bepalen.

Soorten inboedelverzekeringen

Een inboedelverzekering kun je afsluiten in twee verschillende vormen:

  • Extra uitgebreid dekking: in de polis een opsomming van gebeurtenissen die gedekt worden.
  • All-risk: alle schade aan de inboedel wordt gedekt. Mits er uitzonderingen in de polisvoorwaarden worden genoemd.

Wat wordt doorgaans niet gedekt door een inboedelverzekering?

Gebeurtenissen die door bijna alle verzekeringsmaatschappijen worden uitgesloten zijn:

  • Overstromingen
  • Molest (oorlog, opstanden)
  • Aardbevingen
  • Atoomkernreacties

In de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij kun je lezen welke gebeurtenissen nog meer worden uitgesloten.

Verschil inboedelverzekering en opstalverzekering

Veel mensen weten niet het verschil tussen een inboedelverzekering en opstalverzekering. Onder de inboedelverzekering valt alles wat niet vastzit aan of in je huis. Een losse koelkast behoort tot de inboedelverzekering. Een koelkast die zit ingebouwd in de keuken behoort tot de opstalverzekering.

Aanbieders van inboedelverzekeringen vergelijken

Net zoals bij alle verzekeringen zijn er bij inboedelverzekeringen verschillen tussen de aanbieders van inboedelverzekeringen. Op het internet kun je de gewenste dekking van uw interieur invoeren en zo zien hoe hoog de premie van je inboedelverzekering zou zijn. Je kan op deze manier heel gemakkelijk aanbieders van inboedelverzekeringen met elkaar vergelijken.