Basisverzekering

Het Nederlandse zorgstelsel is zo ingericht dat zorg voor iedereen beschikbaar is.

De basisverzekering vervangt de ziekenfondsverzekeringen. In Nederland is iedereen (18 jaar en ouder) verplicht om minstens een basisverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg er in de basisverzekering zit. Inhoudelijk gezien is de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Wel kan er verschil zitten in de maandelijkse premie en bij welke zorgverleners je terecht kan. Je bent vrij om zelf een zorgverzekeraar te kiezen. Alle zorgverzekeraars in Nederland hebben zogenaamde acceptatieplicht. Dit betekent dat zij voor de basisverzekering iedereen moeten accepteren. Zij mogen ook niet aan mensen met mogelijk gezondheidsrisico`s meer zorgpremie vragen.

Aanvullende verzekeringen

Een basisverzekering kun je uitbreiden met een tandartsverzekering en aanvullende pakketten. Zorgverzekeraars mogen aanvullingen op de basisverzekering zelf samenstellen. Er geldt geen acceptatieplicht voor aanvullende verzekeringen. Als je bijvoorbeeld een slecht gebit hebt mag een verzekeraar je weigeren voor een tandartsverzekering.

Eigen risico

Elke Nederlander vanaf 18 jaar betaald de eerste 385 euro (2016) aan zorg zelf. Voor bepaalde behandelingen geldt geen risico. Hierbij kun je denken aan zorg bij de huisarts bijvoorbeeld. Elk jaar stelt de overheid het eigen risico vast. Door het instellen van een eigen risico hoopt de overheid de burger bewust te maken van de zorgkosten. Het eigen risico kun je verder uitbreiden met een vrijwillig eigen risico. Als je kiest voor een hoger eigen risico betaal je maandelijks minder premie. Voor zorg uit aanvullende pakketten geldt geen eigen risico.

Laag inkomen en het betalen van de ziektekosten premie

Als je een laag inkomen hebt kun je recht hebben op zorgtoeslag. Op de website Mijntoeslagen.nl kun je zorgtoeslag aanvragen. Je vindt hier ook meer informatie over de voorwaarden die de overheid stelt voor het ontvangen van zorgtoeslag.

Vergelijken basisverzekeringen

De kosten in de zorg zijn de laatste jaren enorm opgelopen in Nederland door vergrijzing en ouder wordende bevolking. Daarom is de basisverzekering ingevoerd. De verantwoordelijkheid voor de zorgverzekeringen ligt nu bij verzekeraars in plaats van bij de overheid. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om goede zorg tegen een lage prijs te leveren aan de burger. De burger heeft de mogelijkheid om zorgverzekeraars te bekritiseren, mede mogelijk door het internet. De kosten voor de basisverzekering van 2020 verschillen dus per zorgaanbieder en het internet biedt je tal van mogelijkheden om de kosten en vergoedingen van de zorgverzekeringen voor 2020 per aanbieder met elkaar te vergelijken.