WGA hiaatverzekering

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan heb je nadat je twee jaar ziek bent geweest, recht op een WGA-uitkering. Deels vervangt deze uitkering je oude inkomen, maar is wel lager dan je oorspronkelijke inkomen. Je kunt er dus ernorm op achteruitgaan wat het inkomen betreft. Maar, als je zo verstandig bent geweest om een WGA-hiaatverzekering af te sluiten, loop je dat risico niet.

WGA-uitkering

Waarom loop je dat risico niet? Omdat wanneer je een WGA-hiaatverzekering hebt, krijg je in het geval van een WGA-uitkering een extra aanvulling hierop. WGA is een onderdeel van de Wet werk en inkomen (WIA) regelt dus de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Maar het echte doel van deze wet is om werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk aan het werk te houden. Het gaat er dus niet langer meer om wat een werknemer niet meer kan, maar om wat een werknemer wél kan. De hoogte van de WGA-uitkering wordt op die manier afhankelijk van de mate van werken van een deels arbeidsongeschikte medewerker. Het systeem van WIA geeft een financiële prikkel : wie meer werkt, zal dat terug zien in de hoogte van de uitkering. Wie niet voldoende werkt, zal het bedrag zien dalen.

Wanneer heb je recht op een WGA-uitkering?

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan val je nog niet onder de wettelijke regeling en krijg je nog geen uitkering van de overheid. Werkgever en werknemer kunnen samen zoeken naar een oplossing om het gat van 35% te dichten. Ben je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt en kun je waarschijnlijk binnen vijf jaar weer aan de slag, dan kom je in de WGA. Ben je meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt, dan val je onder de IVA. Een andere regeling waarbij je 70% van je oude loon ontvangt.

Twijfel je over welke verzekering je het beste kunt afsluiten, neem dan altijd contact op met je verzekeraar. Zij kunnen je het beste adviseren over jouw specifieke situatie.