Zorgpremie

Een zorgpremie is het bedrag dat wordt betaald voor het verkrijgen van een zorgverzekering. Ieder jaar wordt er een nieuwe zorgpremie vastgesteld door een zorgverzekeraar. De inhoud van de basisverzekering is voor iedere verzekeraar hetzelfde, dit is namelijk door de overheid vastgesteld en kan niet door de verzekeraars worden gewijzigd. Alleen de premie kan de zorgverzekeraar zelf aanpassen. Wat er in de aanvullende verzekeringen zit, mag de verzekeraar wel zelf bepalen. Ook de premie hiervan heeft de verzekeraar in eigen hand.

Een verzekeraar is verplicht om elke verzekerde dezelfde zorgpremie in rekening te brengen. Er mag dus absoluut geen onderscheid worden gemaakt in factoren zoals de leeftijd of de gezondheid van een verzekerde. Iedereen is gelijk vanuit het oogpunt van de verzekeraar.

Hoe wordt de totale premie berekend?

De totale premie die iemand moet betalen, zijn altijd de kosten van de basisverzekering plus de eventuele kosten van de aanvullende verzekeringen. Of aanvullende verzekeringen verstandig zijn om te nemen, is geheel afhankelijk van de persoonlijke situatie. In sommige gevallen kan het zeker voordelig zijn om een aanvullende verzekering te nemen. In andere gevallen is de betaalde premie hoger dan de gemaakte kosten. In deze situatie is het dus niet voordeliger om de aanvullende verzekering te nemen.

De verzekeraar mag geheel zelf bepalen hoe hoog de basispremie wordt. Doordat verzekeraars dit zelf bepalen, gaan zij de concurrentie met andere verzekeraars aan. De consument kan hier zijn voordeel uit halen. Verzekeraars gaan namelijk zo laag mogelijk zitten met hun premie zoveel mogelijk klanten binnen te halen.

Wat wordt er gedaan met de premie?

Ongeveer 85% van de zorgpremies gaat ook daadwerkelijk naar de zorg. Bijna de helft van de 85% gaat naar ziekenhuizen. Verzekeraars hebben in de meeste gevallen prijsafspraken gemaakt met de ziekenhuizen.  Dit doen zij om de behandelkosten en dus ook de premie zo laag mogelijk te houden.
De overige 15% van de zorgpremie gaat voor een groot deel naar de bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere de personeelskosten van een ziektekostenverzekeraar.  De rest van het bedrag is een buffer voor om eventuele tegenslagen op te vangen. Dit is een verplichting die is opgelegd door de Nederlandse Bank.

Hoe ontstaan de verschillen in de premies?

De zorgpremie kan per zorgverzekeraar flink verschillen. Dit hangt af van verschillende aspecten.

  • Geboden kwaliteit en service: Een oorzaak van het verschil in zorgpremie kan zitten in de kwaliteit en de service die de verzekeraar biedt. De ene verzekeraar kan bijvoorbeeld een 24 uurs service hebben terwijl de andere verzekeraar alleen tijdens kantooruren bereikbaar is.
  • De afgesloten contracten: Hoe meer contracten de zorgverzekeraar heeft afgesloten met verschillende zorgverleners, hoe hoger de premie is. Dit is ook  niet gek want elk contract heeft de verzekeraar geld gekost. Daarnaast biedt de verzekeraar de mogelijkheid om op veel plekken terecht te kunnen wanneer er zorg nodig is. Daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan.
  • Het soort verzekering: Er bestaan meerdere soorten basisverzekeringen. Er kan namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een natura- en een restitutieverzekering. Bij een naturaverzekering hebben de verzekeraar en de zorgverlener, bijvoorbeeld een ziekenhuis,  afspraken gemaakt. De rekening wordt gelijk van de zorgverlener naar de verzekeraar gestuurd. Het nadeel van een naturaverzekering is dat alleen zorg in een aangesloten zorginstelling volledig wordt vergoedt. Wanneer een zorgverlener niet is aangesloten bij de verzekeraar, maar daar wel zorg wordt verleend, wordt niet het volledige bedrag vergoedt.
    Naast de naturaverzekering is er ook een restitutieverzekering. Bij deze verzekering worden de kosten eerst betaald door de verzekerde en kunnen later worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
  • De hoogte van het eigen risico: Wanneer het eigen risico hoog ligt, krijgt de verzekeraar waarschijnlijk minder kosten voor zijn rekening. Met dit vooruitzicht kan de de gevraagde premie verlaagd worden.
  • Een collectieve of individuele zorgverzekering: Vaak hebben mensen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een collectieve zorgverzekering. Dit houdt in dat er afspraken met de zorgverzekeraar worden gemaakt die gelden voor een grote groep verzekerden. Hierdoor kan de premie worden verlaagd. Vaak is deze premie dus lager dan die van een individuele verzekering maar dit hoeft niet het geval te zijn. Dit is geheel afhankelijk van de persoonlijke situatie.