Wie zijn verzekerd?

Je kunt er zelf voor kiezen om je te verzekeren met bijvoorbeeld een zorgverzekering, reisverzekering of schadeverzekering. Als je niet verzekerd wilt zijn, dan kun je jouw verzekeringsplicht ontheffen. Besef wel dat je met een volksverzekering minder risico’s draagt. Wil je wel een volksverzekering? Dan moet je eerst kijken voor welke verzekeringen jij in aanmerking komt. Volksverzekeringen zijn namelijk altijd gebonden aan bepaalde regels en voorwaarden.

Wonend in Nederland, niet verzekerd

Je kunt geen premie voor de volksverzekering betalen als je niet in Nederland werkt en geen detacheringverklaring hebt. Ook als je voor een buiten Nederland gevestigde werkgever werkt, zoals voor een overheid, transportbedrijf of ambassade, heb je geen recht op sociale verzekeringen. Ten slotte kun je geen sociale verzekeringen afsluiten als je musicus/artiest/sporter bent en korte tijd in Nederland werkt of studeert en niet werkt. Een volksverzekering is dus lang niet voor iedereen.

Wonend buiten Nederland, wel verzekerd

Het kan ook andersom: je woont buiten Nederland maar betaalt wel een premie voor volksverzekeringen. Je hebt recht op een sociale verzekering als je in Nederland belasting en premie betaalt en geen detacheringsovereenkomst hebt met een ander land. Je werkt in het buitenland voor een Nederlandse ambassade, overheid of Nederlands transportbedrijf, je studeert tijdelijk in het buitenland en werkt daar niet of je krijgt verpleging in een buitenlandse zorginstelling.

Werk je in twee of meer landen? Dan gelden er andere regels voor de premie volksverzekeringen. Je bent verzekerd in het land waar je woont als je daar meer dan 25% van je tijd werkt of als je werkgever ook in dit land is gevestigd. Ook met meerdere werkgevers geldt het land waar je woont