Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je een ongeval krijgt en je wordt deels arbeidsongeschikt, kun je je daar als werknemer voor verzekeren door een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel bekend onder de naam AOV. De verzekering garandeert een inkomen als je niet meer in staat bent om je werk nog langer uit te voeren.

Wanneer geldt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het klinkt heel logisch. Maar voor werknemers is het vaak lastig om te zeggen wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies dekt. Simpelweg komt het erop neer dat de verzekering het inkomen dekt dat je niet meer krijgt wanneer je arbeidsongeschikt bent. Het dekt dus niet de kosten die je maakt als gevolg van de arbeidsongeschiktheid, zoals de ziekenhuiskosten. Deze worden gedekt via de zorgverzekering. Op wat voor manier je arbeidsongeschikt raakt, is niet relevant voor de verzekering. Of het ongeval nu thuis of op het werk gebeurd waardoor je arbeidsongeschikt raakt, je bent middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering goed verzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Maar het is niet voor iedereen makkelijk om zich zo maar te laten verzekeren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is vaak een dure verzekering en zeker onder de meer risicovolle beroepen wordt deze verzekering maar zelden afgesloten. Verzekeraars zijn niet verplicht om mensen te accepteren met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Iemand met een slechte fysieke of mentale gesteldheid, zullen ze dus niet snel meer accepteren omdat ze als verzekering waarschijnlijk veel geld aan hen zullen moeten uitkeren. Het is dus niet voor iedereen mogelijk om zich geheel te verzekeren tegen een betaalbare premie en wanneer je dan arbeidsongeschikt wordt, rest slechts het vangnet van de bijstand.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een zeer ingewikkelde verzekering. Bij het afsluiten van een dergelijke verzekering moet je rekening houden met verschillende aspecten. Zo moet je het verzekerde bedrag bepalen, het arbeidsongeschiktheidscriterium, uitkeringsdrempel en de wachttijd. Voordat je herover kunt beslissen moet je kennis van zaken hebben. Op internet valt genoeg informatie te vinden over deze onderwerpen. Elke verzekeringsmaatschappij heeft ook eigen dekkingsvarianten. Het is daarom belangrijk dat je verschillende verzekeringen met elkaar vergelijkt. Verdiep je ook altijd in de voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.