Schadeverzekeringen

Je kunt voor een schadeverzekering kiezen, als je personen en of objecten wil verzekeren. Door het betalen van een premie, verzeker je je ervan dat de geleden schade wordt vergoed. Er kan alleen worden verzekerd als je risico loopt op schade. Het kan niet gaan om een schade die zeker zal worden opgelopen. Bij het afsluiten van een verzekering wordt een bepaalde premie (vergoeding) betaald, die maandelijks, jaarlijks of in één keer kan worden voldaan. Zolang de premie wordt betaald, ben je verzekerd. In het geval van schade, wordt per geval bekeken wat deze schade is en wat er door de verzekering wordt uitgekeerd. Dit bedrag kan nooit meer zijn dan de geleden schade.

Soorten schadeverzekeringen

Er zijn verschillende zaken waar je je voor kunt verzekeren. Zo is er bijvoorbeeld een inboedelverzekering die de inboedel van een huis verzekerd. Deze inboedel kan bijvoorbeeld worden beschadigd door water, inbraak of brand. Een ander soort schadeverzekering is bijvoorbeeld de reisverzekering. Je bent dan verzekerd als er iets misgaat op vakantie. Ook je zorgverzekering is een schadeverzekering. Dit is een verzekering tegen ziektekosten. Als je bijvoorbeeld medicijnen moet kopen of een bezoek brengt aan de huisarts, dan worden deze kosten vergoed. Andere schadeverzekeringen zijn bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering, autoverzekering en, wanneer je ervoor kiest, ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat valt buiten je schadeverzekering?

Niet alle schade wordt zomaar vergoed door je verzekering. Het kan voorkomen dat de oorzaak van de schade buiten de verzekering valt. Je kunt hierbij denken aan natuurrampen (bijvoorbeeld stormschade en aardbevingen), schade door conflicten (bijvoorbeeld oorlog of terrorisme). Schade door een van deze oorzaken kan ontzettend hoog oplopen, omdat er een groot aantal mensen wordt getroffen en schade vaak verwoestend is.