Eigen risico

Voor de zorgverzekering geldt in 2011 een eigen risico van iedereen ouder dan achttien jaar. Dit houdt concreet in dat je het eerste deel van de zorg die je ontvangt betaald. De hoogste van dit risico kan ieder jaar verschillen, afhankelijk van de inflatie. In 2011 bedraagt de hoogte van het eigen risico voor de zorgverzekering €170,-.

Niet voor alle zorg hoeft een eigen risico betaald te worden, namelijk: huisarts, tandheelkundige zorg voor jongeren tot achttien jaar, verloskundige zorg en kraamzorg, de griepprik voor risicogroepen en zorg die door een aanvullende zorgverzekering word vergoed. De kans is dus groot dat je bij een behandeling in een ziekenhuis de rekening deels zelf moet betalen. Afhankelijk van je verzekering betaal je dit bedrag aan het ziekenhuis of aan de verzekeraar.

Compensatie eigen risico en no-claim
Wanneer je ouder dan achttien jaar bent en hoge ziektekosten dan kun je onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor het eigen risico krijgen. Eerder kende de zorgverzekering een no-claim die je uitgekeerd kreeg wanneer je een kalenderjaar geen aanspraak op ziektekosten had gemaakt.

Verschillen per zorgverzekeraar
Bij sommige zorgverzekeraars heb je de mogelijkheid om het eigen risico slechts gedeeltelijk of helemaal niet in rekening te laten brengen. Hier hangen echter wel voorwaarden aan vast. Ook kun je naast een verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico nemen wanneer je verwacht lage ziektekosten te maken voor dat jaar. In ruil voor dit hogere eigen risico kun je een lagere premie krijgen waardoor je goedkoper uit kunt zijn met je zorgverzekering.

Ten slotte kun je bij veel verzekeraars een speciale zorgverzekering afsluiten voor studenten. Wanneer je studeert kun je bij veel instanties een collectieve studenten zorgverzekering afsluiten wat kan resulteren in korting op zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering .